גינות כלבים בהרצליה, רעננה, כפר סבא

הרצליה

גינת גורדוןבפינת הרחובות בילו ו-א.ד. גורדון
גינת שמעוניברח’ שמעוני צמוד לתיכון היובל, ליד החניה של התיכון
גינת המקובליםבנוה אמירים ברח’ המקובלים ליד גן הילדים

רעננה

גן גנדלבצומת הרחובות גולומב ואליעזר יפה
קרית גניםבקצהו הדרומי של רח’ הערבה
גן סייפןבשכונת לב הפארק
היער הקטןבקצהו הדרומי של רח’ ארלוזורוב
בית שמאיברח’ בית שמאי

כפר סבא

סביוני הכפרליד הבריכה הכחולה רח’ קדושי קהיר
גן יקשטטשיבת ציון (שכונת שיכון ותיקים)
גן ברנובבין רח’ התחייה לרח’ ירושלים
גן הדקלרח’ הדקל
גן החורשהבין רח’ הרצל לרח’ אברהם קרן
פארק המובילליד עמק חורון

הוד השרון

גן עתידיםפינת הנשיאים ושזר