גינות כלבים בכפר סבא, הוד השרון

כפר סבא

סביוני הכפרליד הבריכה הכחולה רח’ קדושי קהיר
גן יקשטטשיבת ציון (שכונת שיכון ותיקים)
גן ברנובבין רח’ התחייה לרח’ ירושלים
גן הדקלרח’ הדקל
גן החורשהבין רח’ הרצל לרח’ אברהם קרן
פארק המובילליד עמק חורון

הוד השרון

גן עתידיםפינת הנשיאים ושזר